สถานะเซิฟร์เวอร์ : เปิดปกติ
เปิด : 1 มกราคม 59
โปรโมชั่นเติมพ้อย ของแถม