กิจกรรมในเกม
15.00-16.00 - แมพอีเว้น(เสาอาทิตย์)
17.00-17.30 - กิจกรรม วังเก่า
17.30-18.00 - ว่าง
18.00-18.50 - กิจกรรม Survival
19.00-20.00 - วอร์ สลับวันกับ CDM
(เสาร์ว่าง)
20.00-20.40 - บอสหลังวอร์(วันวอร์)
21.00-21.30 - กิจกรรม วังเก่า


 อัตราตีบวก
ITEM +1 :
100%
ITEM +2 :
100%
ITEM +3 :
100%
ITEM +4 :
100%
ITEM +5 :
60%
ITEM +6 :
60%
ITEM +7 :
50%
ITEM +8 :
40%
ITEM +9 :
30%
ITEM +10 :
20%
ITEM +11 :
10%